Vervoer gevaarlijke stoffen ADR

Home > ADR

ADR staat voor “Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route”

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is een bijzondere taak die u niet zomaar bij elk transportbedrijf kunt neerleggen. Kosmos Transport daarentegen heeft alle benodigde certificaten en kennis plus materialen tot zijn beschikking om het transport voor u mogelijk te maken.

Dus indien u van plan bent gevaarlijke stoffen te vervoeren is Kosmos Transport de partner bij uitstek.